Posts

کپشن فاز سنگین 99 متن استوری و متن استاتوس خاص

Image
  کپشن فاز سنگین ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ… ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~ ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ متن استوری فاز سنگین من جنگجوی خوبی هستم فقط خیلی از دور و بری‌هام هدف باارزشی واسه جنگیدن نیستند برای همین فکر می‌کنند مغرورم متن استاتوس فاز سنگین غرور لعنتی اگه نداشته باشی شخصیتتو نابود میکنه اگه داشته باشی خودتو نابود میکنه…! متن بیوگرافی فاز سنگین گرچــه ای دوســــت غرور دلـــــت احســــاس مـــرا درک نکـــرد… آفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد… لآبٌدْ حَــــــــــرف نَدارَم.؟.؟.؟ کـــــه میـــــ خــــوان حرفــــــــــْ دَرآرَن.!.!.! عکس نوشته مغرورانه حواستون به بعضی حرف‌ها و بعضی کارهاتون باشه چون بعضی وقتا خیلی زود به غرورم برمی‌خوره رمــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی، مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . . هیچ‌وقت غرور یک زن را نشانه نگیرید زن‌ها می‌بخشند ولی هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنند هـــــر چقـــدر کــه “تـــــــو” جـــذابـــی..، مــــــن دو بــرابــرش “مـغـــــرورمـــــ … غرور من قوی تر از احساساتمه